Bijeenkomst Natuur- en milieufederatie Utrecht & RES Regio Amersfoort

Organisaties en belangengroepen in de Regio Amersfoort hebben een belangrijke rol tijdens het proces om samen een Regionale Energie Strategie te ontwikkelen. Op deze pagina komt op korte termijn informatie hoe en wanneer u mee kunt denken en praten. 

Op 5 maart is er een bijeenkomst geweest van de NMU. Het team dat werkt aan de Regionale Energie Strategie binnen de Regio Amersfoort was uitgenodigd om een toelichting te geven over de stand van zaken. NMU en de aanwezigen konden een reflectie geven op de concept Regionale Energie Strategie.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde het team van Bureau Regio Amersfoort waar de regio nu staat en hoe de eerste richting van de Regionale Energie Strategie er uit ziet. Er werd toegelicht hoe het concept bod van de regio is opgebouwd. Na een aantal vragen ging de groep aanwezigen samen aan de slag om een reflectie te geven op de Regionale Energie Strategie. 

De presentatie die deze avond is gegeven en de kaarten die zijn gedeeld, kun je op deze pagina terugvinden.

Afbeeldingen

0  reacties

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen