Waterschap Vallei & Veluwe - Besluitvorming RES in Commissie Water van 21.04.2020

Miranda Lamme 20-04-2020
0 reacties

Organisaties en belangengroepen in de Regio Amersfoort hebben een belangrijke rol tijdens het proces om samen een Regionale Energie Strategie te ontwikkelen. Op deze pagina komt op korte termijn informatie hoe en wanneer u mee kunt denken en praten. 

Agenda Commissie Water van 21.04.2020

In het beheergebied van het Waterschap Vallei&Veluwe liggen 7 RES’en; 4 geheel en 3 gedeeltelijk. In het voorjaar van 2020 heeft d&h de startnotities vastgesteld. Deze markeren de start van het regionale gebiedsproces.

De RES’en focussen op het invulling geven aan de locaties voor opwek van duurzame elektriciteit op land, ontwikkelen van een regionale structuur warmte en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De concept RES’en die nu voorliggen zijn het “tussenresultaat” van het doorlopen gebiedsproces.

De RES’en van de regio’s Amersfoort, Cleantech, Foodvalley, Noord-Veluwe en U16 zijn door de regionale stuurgroepen vastgesteld. De snipper RES voor de regio Arnhem-Nijmegen komt eind mei beschikbaar. Op de RES voor West-Overijssel rust een embargo tot 23 april.

De regio’s dienen uiterlijk op 1 juni de concept RES’en in bij het Nationale programma RES (NPRES). Hierna volgt de appreciatiefase waarin nagegaan wordt of de beoogde totale landelijk opwek van 35 TWh wordt gehaald en als laatste fase wordt het eindproduct RES 1.0 afgerond.

Afbeeldingen

0  reacties

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen