Eerste stappen naar duurzame energie gezet in de Regionale Energie Strategie

13-10-2021
35 keer bekeken 0 reacties

De komende maanden werken we samen aan de Regionale Energie Strategie. Lees hier meer over wat er lokaal en regionaal wordt ondernomen om over te stappen naar duurzame en schone energie.

De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort is op 1 juli ingediend bij het Nationaal Programma RES. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,09 TWh opgewekt.

Regionale Energie Strategie Amersfoort is ingediend bij het NP RES
De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort is vastgesteld. De RES is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,09 TWh opgewekt. In de RES staat ook hoe in de Regio gewerkt wordt aan de overstap van aardgas naar andere duurzame warmtebronnen. Dit is een haalbare ambitie, waarin nog veel ruimte is voor een zorgvuldige afweging en inspraak van de inwoners. In mei en juni 2021 besloten de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten over RES 1.0. Op 1 juli 2021 is de RES aangeleverd aan het Nationaal Programma RES.

Overstap naar duurzame energie is een belangrijke stap
De effecten van klimaatverandering raken ons allemaal. Bijvoorbeeld omdat we ons steeds beter moeten beschermen tegen een stijgende zeespiegel, het kunnen verwerken van zware regenval in korte tijd of juist het voorkomen van gebrek aan water door extreme droogte. Daarom zijn er in Nederland afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord om te klimaatverandering tegen te gaan. Het overstappen naar duurzame elektriciteit en warmte is een belangrijke stap daarin. Daarvoor maken 30 regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie oftewel een RES. De RES regio Amersfoort is één van de dertig RES regio’s. In totaal moeten alle RES regio’s in 2030 samen 35 terrawattuur elektriciteit opwekken door zonne- of windenergie. De RES regio’s bepalen daarin zelf hun ambitie. RES regio Amersfoort wil 0,50 terrawattuur elektriciteit opwekken in 2030.

Van  kansrijke gebieden naar concrete locaties
Vorig jaar is in oktober de Concept RES vastgesteld door alle gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Inmiddels zijn de verschillende kansrijke gebieden die werden aangegeven in de Concept RES verder uitgewerkt. Er is aanvullend onderzoek gedaan waardoor duidelijk is geworden welke gebieden voor zon- en windenergie haalbaar zijn. Ook hebben gesprekken met samenwerkingspartners, zoals de Natuur en milieufederatie Utrecht en het ministerie van Defensie, nieuwe inzichten gebracht en werken gemeenten aan lokale uitnodigingskaders om samen met hun inwoners de kansen in hun gemeenten beter in kaart te brengen. We kunnen de verschillende kansrijke gebieden indelen in vier categorieën die samen op tellen tot 0,50 TWh. Al deze gebieden worden ook de komende tijd verder besproken met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties uit de gemeenten. De inschatting is dat de vier categorieën samen uitkomen op 0,5 TWh.

1. Gerealiseerde of lopende projecten
De projecten in de eerste categorie, zijn projecten die al gerealiseerd worden of die al gerealiseerd zijn. Dit zijn voor het grootste deel zonnepanelen op daken plus de zonnevelden Maatweg en Hoevelakense Beek in Amersfoort.

2. Gebieden die richting uitvoering gaan
In de tweede categorie vallen de kansrijke zones, die bijna in uitvoering kunnen gaan. Bij een aantal projecten is duidelijk om welke concrete locaties, ideeën en mogelijkheden het gaat. Voor andere projecten moet nog onderzocht worden hoe ze precies worden ingepast, wat de economische haalbaarheid is en wordt de exacte locatie nog bepaald.

3. Gebieden in onderzoeksfase

Dan zijn er gebieden die in de derde categorie vallen. Voor deze gebieden is er nog verder onderzoek nodig om de kansen, locaties en mogelijkheden beter in kaart te brengen. Het gaat dan om zonne-energie langs de A1 en A12, het zonneveld in Vathorst-Noord en bij de ijsbaan in Baarn en windmolens langs de A12 en A28.

4. Nieuwe kansrijke gebieden
Over de projecten in de laatste categorie is nog het meest onzeker. Deze projecten zijn nieuw en naar voren gekomen in de periode tussen de Concept RES en de RES 1.0. Een aantal van de projecten stonden al in de Concept RES, maar hebben een hele kleine kans om gerealiseerd te worden omdat zij in een Natura2000 gebied liggen of omdat de investeringen in het elektriciteitsnet te fors zijn of omdat er weinig draagvlak voor is.

Zonder samenwerking geen resultaat
De RES 1.0 is meer dan een kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie en een regionale structuur warmte. Het proces van de RES heeft geleid tot een groeiend besef van urgentie, tot nauwe samenwerking tussen overheden, netbeheerders en belanghebbenden en nieuwe samenwerkingen tussen partijen. Het heeft het gesprek met de samenleving over de energietransitie op gang gebracht, ook in de gemeenten in onze regio. Het proces heeft ook geleid tot nieuwe kennis over een groot aantal onderwerpen. Bovenal heeft de samenwerking ervoor gezorgd dat er een gezamenlijke ambitie is. En het vertrouwen dat er binnen de regio voldoende kansen liggen om de energietransitie met elkaar en verantwoord vorm te geven.

 

Afbeeldingen

0  reacties

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.