Samen aan de slag voor schone energie

Welke rol spelen inwoners en andere belanghebbenden uit de regio in dit proces?

Vanaf de start hebben we regelmatig organisaties, belangenvertegenwoordigers en bewonersverenigingen uitgenodigd om mee te denken en praten over de ontwikkeling van de RES. Er zijn ruimtelijk ateliers georganiseerd, tafelgesprekken gevoerd en bijeenkomsten gehouden. Ook de komende maanden gaan we door om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de ontwikkeling van de RES. Voor inwoners wordt vanaf komende maand via een online platform een digitale raadpleging georganiseerd. Vanaf het voorjaar worden ook voor inwoners momenten georganiseerd waar zij kunnen meedenken en meepraten over de RES.

Juist de betrokkenheid van alle verschillende belangen en mensen in de regio zorgt er voor dat we een goede keuze kunnen maken voor de Regionale Energie Strategie.

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen