Samen aan de slag voor schone energie

Wat staat er straks in de concept Regionale Energie Strategie?

In de concept RES staat:

•             Hoeveel elektriciteit we in de regio opwekken met schone energie uitgedrukt in zon- en windenergie.
•             In welke zoekgebieden we mogelijkheden zien om zon- en windenergie te realiseren.
•             Welke randvoorwaarden er zijn voor de Regio Amersfoort rond het realiseren van de Regionale Energie Strategie.
•             Hoeveel warmte we nu en in de toekomst nodig hebben en waar mogelijke duurzame warmtebronnen in de regio zijn.
•             Hoe we de participatie organiseren om de maatschappelijke betrokkenheid rond de Regionale Energie Strategie te vergroten.

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen